Teknik/miljö

Textila råmaterial

Klicka på tabellen för att öppna en större version i ett nytt fönster, eller på länken nedan för att ladda ner en pdf.

Öppnar du bilden i ett nytt fönster kan du zooma in för att lättare se texten. Hur du gör beror på vilken webläsare du använder. Prova 'ctrl' och '+' om du använder Windows, eller 'cmd' och '+' om du använder Mac.

 

Ladda ner Fibertabellen som en pdfFacktermer

Absorption       

Förmåga att ta upp ex. vätska

Hydrofob    

Förmåga att stöta bort ex. vätska

Adsorption       

Förmåga att få ett ämne att fastna på ytan

Akustikfilt 

Specialfilt som har förmåga att dämpa buller

Akustisk konst 

Inredningsdetalj som används både för att dekorera och för att dämpa bullernivån i en lokal

Avskiljningsgrad           

Enhet för mätning av filtermedias effektivitet

Baffel               

Skärm/panel, vanlig term i akustiksammanhang

Basväv             

Inlägg för att ge t ex nålfilt eller spunlace högre mekanisk styrka

Bindning           

Sammanhållning av fibrer. Nålad, vävd, spunlace, termiskt bunden m fl

Decibel             

Enhet som anger ljudnivå

Denier             

Enhet som anger fibergrovlek, g/9.000m. Alt. Dtex, g/10.000m

Densitet           

Vikt per volymenhet

Eggshell           

Ytbehandling som ger ett filtermedia en äggskalsliknande yta

Filterkassett

Utbytbar enhet med filtermedia som finns t ex i ventilationsaggregat eller stoftfilteranläggning

Filterklass

Enhet som anger avskiljningsgrad, oftast knutet till norm/standard baserat på standardiserat stoft.

Formpressning                         

Tillverkningsteknik där en textil produkt värms upp och pressas i ett kallt verktyg

Fukthalt                                   

Procentandel vatten i bestämd volym

Hydrolys                                 

Nedbrytningsprocess, oftast i varm och fuktig miljö

K-värde

Enhet för mätning av isoleringsförmåga

Kalandrering                            

Värmebehandling för att öka densitet och göra ytan slät. ”Strykjärn” med valsar.

Kypert                                    

Textil vävkonstruktion - bindning

Laminering                             

Teknik för sammanfogning av olika skikt

Luftfördelningsslang             

Produkt för fördelning av ventilationsluft i en lokal med hjälp av textilslang

Nålning                                    

Sammanfogning av textila skikt med hjälp av hullingförsedda nålar.

Permabilitet                            

Enhet för mätning av luftgenomsläpplighet

Plysning                                   

Första steget i den textila processen. Innebär att fibersorter/färger blandas som förberedelse för kardning

Rinktäckning                            

Oftast textilt material för att täcka en ishockeyrink och möjliggöra andra evenemang

Rundnålning                             

Nålningsteknik där resultatet blir ett band eller en slang.

Rundvävning                          

Vävteknik där resultatet blir ett band eller en slang.

Satin                                        

Textil vävkonstruktion - bindning

Spunlace

Sammanfogning av textila skikt med hjälp av vattenstrålar med högt tryck.

Stickning                                 

Textil tillverkningsteknik

Stos                                        

Maskindetalj, ofta tillverkad av textil, som förbinder maskindelar. Tätar, tar upp vibrationer och kompenserar för måttavvikelser. Vanligt förekommande vid lufttransport.

Stödkorg                                 

Används inom filtrering för att ge en filterslang en viss form

Svedning                                 

Behandling av textil yta med en öppen låga för att ge ytan en viss struktur.

Svikt                                       

Förmåga att trycka samman en produkt, där en mjuk produkt har hög svikt och en hård produkt har låg svikt

Sviktskikt                                

Lager i en textil produkt som ökar mjukheten

Textilsilo                                 

Textil behållare för förvaring av granulat eller pulver.

Torrhalt                                   

Mängd vatten i förhållande till torr substans

Tryckfall                                  

Tryckskillnad mellan 2 punktet, t ex i ventilations- eller filteranläggning

Tvåskaft                                  

Textil vävkonstruktion - bindning

Vaddläggning                         

Fördelning av vadd efter kardningsprocessen som förberedelse för nålning eller spunlace

Varp                                       

Trådar i vävd produkts längdriktning

Vattenskärning                         

Användning av vatten som skärande media för ex. textila produkter, utförs vid mycket högt tryck

Virkning                                 

Textil tillverkningsteknik

Väft                                         

Trådar i vävd produkts tvärsriktning

Vävning                                   

Textil tillverkningsteknik där trådar fogas samman i olika bindningar

Ytvikt                                      

Vikt per ytenhet, oftast gram/kvadratmeter

To Top