Konfektionering och formpressning

Efter tillskärning bearbetas materialet i specialmaskiner som ger slutprodukten exakt de dimensioner och den utformning som krävs. Vid formpressning pressas specialfilt mot en form som ger slutprodukten önskad form. Slutligen renskärs produkten i en helautomatisk robotstation.

To Top