Unlimited 2016-1

Återigen har vi passerat ett årsskifte, och det är dags att se både bakåt och framåt.
2015 blev ett bra år och vi nådde nästan de ambi- tiösa mål vi satt upp. Vi har stärkt våra positioner, både i Sverige och övriga Norden. Exportandelen ökar sta- digt, lönsamheten är tillfredsställande och soliditeten mycket god.
Formpressade produkter fortsätter att öka, och även på affärsområdet filtrering har vi hållit ställningar- na. Vi är starka på filtermedia för värmeverk, och vi ser att kunderna är så nöjda att de fortsätter att köpa av Nordifa.

Läs hela tidningen

To Top