e

Unik fiberprofil ger högre avskiljningsgrad

Under många år har textilfibern P84 från tyska Evonik använts vid högtemperaturfiltrering av rökgaser. Fibern kan användas vid driftstemperaturer upp till 260°C. Typiska applikationer är rökgasrening vid cementtillverkning, avfallsförbränning m m.

En av de unika egenskaperna hos P84 är den speciella, oregelbundna fiberprofilen. Denna ger ett antal fördelar, t ex att varje fiber har betydligt större aktiv yta än en traditionell rund fiber. Men fiberprofilen har andra fördelar, vilket nyligen presenterats av Evoniks tekniker vid en filtreringskonferens i USA.

I jämförelse med en rund fiber ger P84-fiberns profil avsevärt lägre gasflöde kring delar av varje fiber. Detta gör att de elektrostatiska krafterna får större chans att påverka stoftpartiklarna.

Evoniks tekniker har visat att avskiljningsgraden är betydligt högre med P84 än med filtermedia tillverkat av runda fibrer. Avskiljningen av kvicksilver är 10-15% högre.

To Top