e

Går det att dansa salsa på Rinktex?

Många av de sportarenor som byggs idag kallas ”multihallar”. Det innebär i praktiken att arenan av ekonomiska skäl ska kunna användas för många olika ändamål, inte bara olika sporter. Multihallar har antingen is eller känsliga och dyrbara golv som till och med ska klara spikskor.

Det säger sig självt att både is och sportgolv är helt olämpliga som konsert- eller utställningsgolv. Därför måste arenan utrustas med någon form av is- eller golvtäckning.

Förstahandsvalet är Nordifas Rinktex – en tjock, isolerande syntetfibermatta som levereras på rulle och går snabbt att lägga ut. Proffsen på Scandinavium förvandlar hockeyrinken till konsertsal på bara ett par timmar.tag att nya hallar.

En marknad som växer är Östeuropa, och där är man rakt på sak. Den mest udda frågan vi fått kom från Ryssland: ”Går det att dansa salsa på Rinktex?”.

Självklart går det, men vi rekommenderar att ett speciellt dansgolv läggs ovanpå Rinktex. Annars är risken stor att glidet inte blir det rätta....

To Top