e

Norska värmeverk väljer Nordifa

Efter sedvanlig offentlig upphandling har Klemetsrudsanlegget AS – Norges största kraftvärmeverk, ägt av Oslo kommun – valt Nordifa som leverantör av 1450 filterslangar till sitt rökgasfilter. Materialet i filterslangarna har skräddarsytts till de speciella driftsförutsättningar som gäller vid avfallsförbränning.

Klemetsrudsanlegget AS har en förbränningskapacitet på 350.000 ton per år, vilket motsvarar 40 ton per timma. Anläggningen producerade förra året 125 GWh elektricitet och 830 GWh fjärrvärme.

Sarpsborg Avfallsenergi AS har gjort precis som Oslo kommun, dvs valt Nordifa som leverantör av en komplett uppsättning temperaturresistenta filterslangar till sitt rökgasfilter. Även i Sarpsborg används i huvudsak industri- och hushållsavfall som bränsle.

Anläggningen i Sarpsborg hanterar cirka 80.000 tom avfall per år, och producerar 230 GWh energi som i from av industriånga levereras till den närbelägna processindustrin Borregaard.

To Top