Service

Ska en filteranläggning fungera utan problem krävs skötsel och tillsyn. Regelbundna inspektioner och förebyggande underhåll gör att skador och småfel kan avhjälpas tidigt, innan ett större haveri inträffar. När det gäller stoftfiltrering måste filtermaterial och stödkorgar dels ha exakt rätt dimension, dels installeras korrekt. Den som vill vara trygg väljer totalåtagande från Nordifa, dvs att vi inspekterar anläggningen, demonterar det uttjänta filtermaterialet samt levererar och monterar nytt filtermaterial, inklusive rätt tillbehör.

To Top