Ventilation

Vi arbetar enbart med industriventilation. Alla produkter, oavsett filtertyp och filterklass, är robusta, långlivade och kostnadseffektiva i krävande industriella miljöer. En unik produkt är vår egen kolfilterpatron Nordicarb®, som eliminerar oönskad lukt, t ex av bränsle i flygterminaler. Patronens konstruktion utnyttjar kolet maximalt och gör samtidigt att montören slipper handskas med kladdigt kolpulver.

To Top