Filtrering

Nordifa har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högklassiga filtermedia för stoftavskiljning, våtfiltrering och ventilation längre än någon annan. Vi tar gärna totalansvar för hela installationen, inklusive de tillbehör som krävs. Vår serviceorganisation vet vad industrin kräver och ser till att både planerad service och akutjobb håller hög kvalitet och blir klara i tid.

Utvecklingen på det här området är snabb, och därför har vi en nyckelroll som länken mellan världens ledande fibertillverkare och krävande användare i olika branscher.Stoft- och rökgasfiltrering

Det är ingen slump att Nordens ledande värme- och värmekraftverk (förbränningsanläggningar), järn- och stålverk, träindustri, gjuterier, asfalt och cement väljer Nordifa. Vi vet vad som är viktigt i olika industriella processer och den kunskapsbanken ger oss ett viktigt försprång. I de flesta fall har vi stött på liknande processer eller liknande önskemål tidigare. Kunderna får en skräddarsydd lösning utan att kostnaden rusar iväg.

Filterslangar, filterpåsar

Vi arbetar med alla råmaterial som kan vara aktuella - polypropen, polyamid, polyakrylnitril, polyester, PPS, metaaramid, polyimid, PTFE, glas m fl. Det vanligaste är självklart att vi rekommenderar råmaterial och svarar för produktionen, men till de företag som vill tillverka själva levererar vi gärna filtermedia i halvfabrikat. Antingen enbart som råmaterial i valfri bredd eller som tillskuret material, klart för konfektionering.

Filterkassetter

Vårt kompaktfilter Nordicell® ger kunderna en rad viktiga fördelar:
Högre kapacitet och cirka 50% längre livslängd än traditionella kassetter.
Mindre igensättning tack vare raka och lättrensade kanaler.
Enklare montage tack vare lägre vikt.
Filteryta från 10 till 25 m2.
Självbärande konstruktion - nytt utspänningssystem.
Inga mekaniskt nötande stödprofiler.

Ventilation

Vi arbetar enbart med industriventilation. Alla produkter, oavsett filtertyp och filterklass, är robusta, långlivade och kostnadseffektiva i krävande industriella miljöer. En unik produkt är vår egen kolfilterpatron Nordicarb®, som eliminerar oönskad lukt, t ex av bränsle i flygterminaler. Patronens konstruktion utnyttjar kolet maximalt och gör samtidigt att montören slipper handskas med kladdigt kolpulver.

Våtfiltrering

Det är alltid filterdukens egenskaper – livslängd, kapacitet, avskiljningsgrad osv – som avgör resultatet. Våra nålade våtfiltermedia används för allt fler krävande applikationer, men vi levererar också vävda filtermedia som tillverkas enligt vår specifikation av ledande specialväverier. För att vi ska kunna garantera att produkternas egenskaper motsvarar kundkraven, utför vi själva såväl efterbehandling som konfektionering.

Tillbehör

Rätt tillbehör kan avgöra filteranläggningens funktion. Vid stoftfiltrering handlar det t ex om stödkorgar, packningar och bälgar samt vid våtfiltrering t ex om filterpressplattor. Vi har satt samman ett eget sortiment tillbehör som fungerar perfekt tillsammans med våra filtermaterial. Tillbehören är konstruerade för att vara skonsamma mot textilmaterialet, är tillverkade av resistenta material och har en slät yta som motstår både kemikalier och höga temperaturer.

Service

Ska en filteranläggning fungera utan problem krävs skötsel och tillsyn. Regelbundna inspektioner och förebyggande underhåll gör att skador och småfel kan avhjälpas tidigt, innan ett större haveri inträffar. När det gäller stoftfiltrering måste filtermaterial och stödkorgar dels ha exakt rätt dimension, dels installeras korrekt. Den som vill vara trygg väljer totalåtagande från Nordifa, dvs att vi inspekterar anläggningen, demonterar det uttjänta filtermaterialet samt levererar och monterar nytt filtermaterial, inklusive rätt tillbehör.

To Top